Relining

Vi har över 10års erfarenhet inom relining och avloppsunderhåll.

Vi är certifierade av Sacpro som är nordens största leverantör av reliningstillbehör. Våra installationer utförs via ”Sacpipe Connection System” ett komplett skarvfritt system. Materialet är testat och godkänt samt har en hållbarhet på över 50år.

Efter utfört arbete sparas film och egenkontroller som kunden använder som garanti och vi får spårbarhet på materialet och produkterna. 

Den så kallade strumpan vrängs på plats i det gamla avloppsröret med tryckluft. Fodret expanderar och klara flera dimissions övergångar. Efter härdning har ett nytt självbärande rör installerats och eventuella sprickor eller hål är numera täta igen. Med vår Relining skapas ett nytt skarvfritt system där man slipper bila fram gamla rör och byta ut. Man använder alltså de gamla rören som en gjutform. Oftast tar arbetet endast några få dagar och boende kan bo kvar under arbetets gång.

Fördelarna med Relining gentemot traditionellt stambyte är framförallt priset. Man brukar räkna med en fjärdedel av kostnaden samt att boende kan bo kvar under hela installationen.

För ett komplett skarvfritt avloppssystem installeras ett invändigt grenfoder på alla tillkommande grenledningar.

Impregnering av foder
Impregnering av foder
Valsning för rätt tjocklek
Valsning för rätt tjocklek
Installation av det nya röret
Installation av det nya röret