Filminspektioner

Film-inspektioner

En stor del i vår verksamhet är just inspektionsfilmning. Där vi utför en bedömning på hur skicket för avloppsrören ser ut och när behovet finnes för renovering.
Normala gjutjärnsrör har en livslängd på 30-60år beroende på gjutkvalitén och användning. Man kan ganska fort bedöma sprickbildningar och skarvar som börjar ge med sig. I servisledningar används oftast betong eller keramikrör, beroende på tjäle och grundvattennivån kan livslängden kortas avsevärt. Ett kommande problem vi stöter på är rötter som växer in i rören igenom skarvar och orsakar återkommande stopp. 

Vi använder oss av Kameror med inspelningsmöjlighet där vi kan filma rör ifrån båda hållen. Våra kameror klarar diametrar 30mm upp till 500mm markledningar. Stora kameran är utrustad med gyro och filmar upp till 60meter med bild i topp kvalité 

Vi utför filminspektioner och relining i hela Skåne!

Vi är medlemmar i STVF och inspektion utför av auktoriserad rörinspektör enligt T-25

Sveriges auktoriserade rörinspektörer
Filminspektioner