Punktlagningar

Punkt-lagningar

Om där uppstår fuktskador i badrum eller kök så är det allt som oftast i avloppsröret problemet ligger. Vi lokaliserar var läckaget är och hur stor omfattningen är sedan kommer vi överens med beställaren vilken åtgärd som är lämpligast och mest kostnadseffektivt. Allt som oftast är en invändig punktlagning det snabba alternativet. Alltså man relinar endast där skadan har uppstått. Ett sådant jobb kallar vi akutservice och tar oftast endast några timmar att utföra sen kan avloppet användas igen. Framförallt viktigt för verksamheter som restauranger och vårdenheter där öppettiderna ofta är sena kvällar eller dygnet runt.

Vi använder oss av en teknik där vi med hjälp av en gummibälg trycker dit en glasfiberduk dränkt i snabbhärdande material och formar ett nytt rör över skadan.
Gummibälgen kan monteras i samma tryck som ett bildäck vilket innebär att den orkar rikta upp skarvar i markledningar så vattengången blir normal igen och inte orsakar stopp.

Vi har Punktlagningar i flera längder och flera olika dimensioner allt ifrån 30mm upp till 300mm

Vi utför även relining i Skåne!

Punktlagningar - Relining i Kristianstad & Lund