Rensning & Rotfräsning

Vi anser att en högtryckspolning av avloppsystemet är bra men bara en kortsiktig lösning. För att slippa oroa sig och rekommenderar vi underhållsfräsning. Vid en fräsning får man bort allt inte bara fett och beläggning utan också rost ifrån korrosion. Man brukar säga att var 10år minskar rörets diameter med 1mm. Man får helt enkelt ett avloppsrör i samma mått som när det en gång installerades.

Vi använder oss av renskedjor med olika skär och vatten fräser rören både för kylning och avrinning så beläggning kommer ända till kommunens nät. När vi gör lägenheter börjar vi nerifrån och jobbar oss uppåt. Vi fräser samtliga vågräta rör och stammen ner till våningen under. Efter vi rensat bottenavloppet använder vi oss ofta av högtrycksspolning för att dra ut massorna som samlats.

Relining i Kristianstad & Lund
Före Efter