Tätar Ventilationssystem

Tätar Ventilations-system

Skapar ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla. Genom att täta ventilationskanalerna skapar man förutsättning för att kunna effektivt styra flöden. Relining av ventilationskanaler bidrar till energieffektivisering, förbättrat inomhusklimat och godkänd OVK.

Metoden lämpar sig väl för imkanal och rökkanaler. Installationen är snabb och effektiv vilket är fördelaktigt för såväl kund som utförare. Resultatet är att man skapar en ny tät kanal med bibehållen kanalarea. Befintliga miljöer bibehålls och inga dyra ytrenoveringar krävs.

Vi infodrar dina befintliga ventilationskanaler och tätar läckorna, oavsett vilken form, storlek och kanalmaterial systemet har. Tätningsmaterialet är elastiskt och uppfyller de brandkrav som ställs i BBR för imkanaler. Samtliga vinklar i ventilationssystemet tätas effektivt och kanalen blir som ny igen.

Bra att ha länkar